Київська православна богословська академія

Київська православна богословська академія
провідний заклад вищої духовної освіти України

Провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1415-л від 10.06.2015 р. (вперше),
№ 49-л від 19.04.2021 р. (про ліцензування освітньої діяльності за рівнями освіти).
 
Сертифікати про акредитацію спеціальності 041 Богослів’я (дійсні 01.07.2026 р.):
№ 1655 (бакалавр)
№ 1907 (магістр)

Правила прийому в 2022 р.

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України