Київська православна богословська академія

Вступникам в аспірантуру

Терміни прийому документів:

Прийом заяв та документів з 29 липня по 23 серпня

Перелік необхідних документів:

1. заява (за зразком);
2. копія документа, що посвідчує особу;
3. копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
4. копія документа державного зразка про здобутий ступінь магістра богослів’я, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
5. копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
6. копії сертифікатів, що підтверджують рівень знання іноземної мови не нижче В2 (за наявності).
7. копії інших документів про здобуту освіту (за наявності);
8. автобіографія (резюме);
9. свідоцтво про хрещення;
10. свідоцтво про вінчання (для одружених);
11. копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності);
12. довідка про реєстрацію місця проживання;
13. медична довідку за формою 086-о;
14. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;
15. особова картка з обліку кадрів за встановленою формою;
16. копія трудової книжки (за наявності);
17. копії опублікованих наукових праць (за наявності) чи реферат з обраної наукової спеціальності (за відсутності опублікованих праць);
18. 2 конверти з маркою.

Дати проведення вступних випробувань:

25 серпня 2022 року – іноземна мова;
29 серпня 2022 року – богослів'я

Етапи вступної кампанії:

Формування рейтингових списків вступників – 31 серпня 2022 року.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників – з 2 вересня 2022 року.
Зарахування вступників – до 30 листопада 2022 року.
 

Відповідальний секретар Приймальної комісії – диякон Юрій Мигаль: (096) 119-50-53.