Київська православна богословська академія

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 75

Звонська Леся Леонідівна

ZvonskaЗвонська Леся Леонідівна – доктор філологічних наук, професор кафедри Священного Писання Київської православної богословської академії.

Дата народження – 1 березня 1964 р.
День тезоіменитства – 2 квітня.

Науковий ступінь

доктор філологічних наук

Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка (1988 р.).

Викладання

Латинська мова (за професійним спрямуванням) (3 курс), латинська мова (з поглибленим вивченням) (5 і 6 курси).

Нагороди

Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за перший в Україні підручник «Давньогрецька мова» (1998 р.); відзнака «Срібний піфос» від General Secretariat for Greeks Abroad (1998 р.).

Бібліографія

Кандидатська дисертація: «Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичної доби (функціоально-семантичний аспект)» (1999 р.);

Докторська дисертація: «Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові» (2007 р.).

Опублікувала 119 наукових та навчально-методичних праць, з них три монографії (1999 р., 2005 р.).

Автор 9 підручників з класичних мов (6 з них мають гриф МОН України): «Давньогрецька мова» (1997 р., 2007 р.), «Грецька мова Нового Завіту» (2000 р.), «Греческий язык Нового Завета» (2002 р.), «Латинська мова» (2003 р., 2006 р.), «Історія грецької мови» (2005 р., 2011 р.), «Давньогрецька мова для філософів» (2011 р.); біобібліографічного довідника «Українська класична філологія: бібліографія, історія, персоналії (XVIII –XXI cт.)» (2014 р.; співавтор – Павленко Л. В.). Науковий редактор та член авторського колективу «Енциклопедичного словника класичних мов» (2015 р.).

Наукові статті

1. Звонська Л.Л. Концепт КНИГА: від античності до сучасності / Звонська Леся Леонідівна// Від духовних джерел Візантії до сучасності. – Матеріали науково-практ. конференції. – К., 2018. – С. 12-19
2. Звонська Л.Л. Релігійна лексика класичних мов: дихотомія християнського світогляду / Звонська Леся Леонідівна// Studia linguistica. – К., 2018. – Vol. ХІ. – С. 229-237.
3. Звонська Л.Л. Λέσια ZΒΌΝΣΚΑ Η πολυσημεία του συνδέσμου kai στο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2018. – № 18. – С. 84-90
4. Звонська Л.Л. Вторинна номінація у Новому завіті // Від духовних джерел Візантії до сучасності: Матеріали науково-практ. конференції. – К., 2019. – С. 9-14.
5. Звонська Л.Л. Грамоти Діонісія, патріарха Константинопольського, та Досифея, патріарха Єрусалимського, про передачу Київської митрополії Московському патріархату: грецький текст та зіставний аналіз стороросійського і українського перекладу // Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році: Зб. доповід. наук. конфер. – К., 2019. – С. 7-45.
6. Звонська Л.Л. Неправомірність передачі Київської митрополії Московському патріархату 1686 року: зіставний аналіз першоджерел та перекладів патріарших грамот / Звонська Леся Леонідівна// Труди Київської Богословської академії. – 19. – К., 2019. – С. 31-59
7. Звонська Л.Л. Організація самостійної роботи з навчання апофатичних конструкцій у синтаксисі давньогрецької мови // Ars linguodidacticae. – Вип. 3. – К., 2019. – С. 48-54.
8. Звонська Л.Л. Твори Георгія Хіробоска у візантійській та старослов’янській філологічній науці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.каразіна (серія «Філологія»). – Випуск 79. – К., 2019. – С. 149-154.
9. Звонська Л.Л.Давньогрецька мова: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 704 с.
10. Zvonska L. Certificates of Dionysius, patriarch of Constantinople, and Dositheus, patriarch of Jerusalem, about the transfer of the Kyiv metropolitanate to the Moskow patriarchate: Greek text and comparative analysis of the old Russian and Ukrainian translations / Lesia Zvonska // Jurisdictional status of the Kyiv orthodox metropolitanate in 1686 \\ Book of reports of the scientific conference. – K., 2019. – P. 8-48.

Біографія

Звонська Леся Леонідівна народилася 1 березня 1964 року в місті Одесі. У 1988 році з відзнакою закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Класична філологія». Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 27 років, з них педагогічний стаж у вищій школі – 24 роки, а саме: 2 роки (з 1988 по 1990 рр.) працювала викладачем латинської мови у Вінницькому медичному інституті імені М. І. Пирогова; 3 роки (з 1990 по 1993 рр.) в. о. молодшого наукового співробітника відділу допоміж них історичних дисциплін в Інституті історії НАН України та Інституті української археографії НАН України; 22 роки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 1993 р. і до цього часу): спочатку викладачем кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 1999 року – старшим викладачем, а з 2002 року –
доцентом цієї кафедри; з 2003 по 2006 рік навчалась у докторантурі на цій же кафедрі; з 2010 року працює на посаді професора. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови, окремі індоєвропейські мови. У 2007 році захистила докторську дисертацію за цією ж спеціальністю. Була науковим керівником 5 захищених аспірантів зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови, окремі індоєвропейські мови. Упродовж 1993 – 2009 років працювала редактором 4-го повного сучасного перекладу Біблії з давньогрецької мови, здійсненого Українським бібілійним товариством. Автор перекладів творів свт. Василя Великого (2006 р., 2007 р.). У 2008 – 2010 роках була експертом з класичних мов міжнародного проекту «Європейського словника філософій».

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України