Київська православна богословська академія

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році

Назва конкурсної пропозиції

Назва спеціальності

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні строки

навчання

Вартість навчання,

у гривнях

Очна

(денна)

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Очна

(денна)

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Очна

(денна)

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Код

Назва

                   

Богословський факультет

Вступ на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Бакалавр богослівя

041

Богослівя

Богослівя

40

15

3 роки

10 місяців

3 роки

10 місяців

0

0

Вступ на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Бакалавр богослівя

041

Богослівя

Богослівя

5

5

3 роки

10 місяців

3 роки

10 місяців

0

0

Вступ на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра

Бакалавр богослівя

041

Богослівя

Богослівя

15

20

3 роки

10 місяців

3 роки

10 місяців

0

0

Вступ на перший курс для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра

Магістр богослів’я

041

Богослів’я

Богослівя

30

25

1 рік

10 місяців

1 рік

10 місяців

0

0

Вступ на перший курс для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра

Доктор філософії з богослів’я

041

Богослів’я

Богослівя

10

5

4 роки

4 роки

0

0

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України