Статті

Друк

Про дії насіння тління і насіння вічного життя до і після таїнства Хрещення

Православне богослів’я запобігає юридичних і, по суті, антропоморфних пояснень ставлення Бога до людини і сакрального змісту таїнства хрещення

Друк

Вчення про благодать у «Слові» св. Іларіона митрополита Київського

У статті йде мова про проповідь св.. митр. Іларіона «Слово про Закон і Благодать», а саме про благодать як богословську категорію яка визначає решту компонентів твору

Друк

Народні читання в церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

У статті йдеться про особливості функціонування при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. народних читань для дорослого населення. Показано, що така практика сприяла  залученню неписьменного дорослого населення до освіти.

Друк

1000-річчя Золотих воріт

У статті висувається і обстоюється теза про побудову Золотих воріт до 1018 р. та належність їх до єдиної містобудівної програми, розробленої за Володимира Великого і завершеної в 1022 р., за Ярослава Мудрого

Друк

Богословський аналіз першого твору Іоанна Вишенського «Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься Польська….»

У пропонованій статті зроблено спробу проаналізувати та осмислити саме богословський, а не тільки художній, як це прийнято століттями, характер першого твору старця-полеміста Іоанна Вишенського

Друк

Фундатори та благодійники Свято-Михайлівського Видубицького монастиря 18 – 19 століття

У статті розглядається роль ктиторства та меценатства в історії Видубицької Свято-Михайлівської обтелі у 18 – 19 століттях. Окрему увагу зосереджено на біографічних відомостях таких меценатів як Михайло Миклашевський, Данило Апостол та Федір Трєпов