Київська православна богословська академія

Екзаменаційна комісія для проведення атестації здобувачів вищої освіти в КПБА у 2015/2016 навчальному році

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ
для проведення атестації здобувачів вищої освіти
в Київській православній богословській академії
у 2015 / 2016 навчальному році

затверджено
наказом ректора КПБА
від 21 квітня 2016 року за № 009

Освітній рівень – перший (бакалаврський)
Освітній ступінь – бакалавр
Форма навчання – очна (денна), заочна
Напрям підготовки / спеціальність –6.020304 / 041 – богослів’я

Голова комісії:
Шашкова Людмила Олексіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени комісії:
протоієрей Олександр Миколайович Трофимлюк, доктор богословських наук, професор, перший проректор та професор кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін КПБА;
Мирончук Олександр Якович, кандидат богословських наук, кандидат філологічних наук, доцент, декан богословського факультету та доцент кафедри біблійних і філологічних дисциплін КПБА;
протоієрей Костянтин Леонідович Лозінський, доктор богословських наук, професор, завідувач кафедри богослів’я та філософії КПБА;
протоієрей Ярослав Романович Романчук, кандидат богословських наук, доцент, завідувач кафедри біблійних і філологічних дисциплін КПБА;
Чокалюк Святослав Михайлович, кандидат богословських наук, доцент, завідувач кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін КПБА.

Секретар комісії:
диякон Михайло Вікторович Омельян, кандидат богословських наук, старший викладач кафедри богослів’я та філософії КПБА.


Освітній рівень – другий (магістерський)
Освітній ступінь – магістр
Форма навчання – очна (денна), заочна
Спеціальність –8.02030103 / 041 – богослів’я

Голова комісії:
Шашкова Людмила Олексіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени комісії:
протоієрей Олександр Миколайович Трофимлюк, доктор богословських наук, професор, перший проректор та професор кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін КПБА;
Мирончук Олександр Якович, кандидат богословських наук, кандидат філологічних наук, доцент, декан богословського факультету та доцент кафедри біблійних і філологічних дисциплін КПБА;
протоієрей Костянтин Леонідович Лозінський, доктор богословських наук, професор, завідувач кафедри богослів’я та філософії КПБА;
протоієрей Ярослав Романович Романчук, кандидат богословських наук, доцент, завідувач кафедри біблійних і філологічних дисциплін КПБА;
Чокалюк Святослав Михайлович, кандидат богословських наук, доцент, завідувач кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін КПБА.

Секретар комісії:
диякон Михайло Вікторович Омельян, кандидат богословських наук, старший викладач кафедри богослів’я та філософії КПБА.

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України