Київська православна богословська академія

ОПП БАКАЛАВРА

Короткий опис програми

Галузь знань: 04 – богослів’я.

Спеціальність: 041 – богослів’я.

Об’єкт вивчення: богослів’я та біблістика, літургіка, патрологія, церковна історія, канонічне (церковне) право, сакральне мистецтво, пастирська практика та ін.

Мета програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі та за спеціальністю «Богослів’я», здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів богословської науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Викладання та навчання: професійно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів богословської науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Отримання навичок педагогічної роботи у середній школі.

Придатність до працевлаштування: праця на відповідних посадах в організаціях, установах, закладах, об’єднаннях громадян, благодійних та інших подібних організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема в релігійних організаціях та закладах освіти, що передбачає, навчально-виховну, просвітницьку, соціально-практичну, експертно-консультативну, представницько-посередницьку та організаційно-управлінську діяльність.

Наявність акредитації: Акредитаційна комісія, рішення від 16 червня 2016 року, протокол № 121, наказ Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року за № 79-А, наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року за № 1565, сертифікат про акредитацію серія НІ № 1195022 від 09 жовтня 2017 року, дійсний до 01 липня 2021 року.

chokaljuk

Гарант освітньої програми:
завідувач кафедри церковно-практичних дисциплін, кандидат наук із богослів'я, професор
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освітня програма (для вступників 2017 – 2019 рр.)

Освітня програма (для вступників 2020 р.)

Рецензії на ОП

Навчальний план (для вступників 2017 – 2019 рр.)

Навчальний план (для вступників з 2020 р.)

Навчальний план з. ф. н. (для вступників 2017 – 2019 рр.)

Навчальний план з. ф. н. (для вступників з 2020 р.)

Графік освітнього процесу

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України