Київська православна богословська академія

ОПП БАКАЛАВРА

Обов'язкові компоненти освітньої програми

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Англійська мова

Історія України і української культури

Філософські студії

Основи науково-дослідної роботи

Психологія

Святе Письмо Старого Завіту

Літургіка

Святе Письмо Нового Завіту

Церковний спів

Вступ до богослів'я (катехізис)

Церковне читання

Церковнослов'янська мова

Вступ до літургики (церковний устав)

Моральне богослів'я

Догматичне богослів'я

Історія Української Православної Церкви

Патрологія

Гомілетика

Церковне право

Основне богослів'я

Пастирське богослів'я

schema bacalavr

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України