Київська православна богословська академія

ОПП БАКАЛАВРА

Вибіркові компоненти освітньої програми

Правові та економічні основи діяльності парафій

Історія та богослів’я Римо-Католицької Церкви

Історія Помісних Церков

Історія та богослів'я протестантських деномінацій

Історія і теорія релігій (нехристиянських)

Загальноцерковна історія

Історія християнського мистецтва

Латинська мова (за професійним спрямуванням)

Методика викладання богословських дисциплін *

Новогрецька мова

Давньогрецька мова (за професійним спрямуванням)

Педагогіка *

Новітні та нетрадиційні релігійні рухи

Основи жестової мови

Педагогічна практика *

Cоціологія **

Соціальна робота (служіння) **

Методика здійснення соціальної роботи (служіння)  **

Німецька мова (за професійним спрямуванням)

Історія Вселенських соборів

Сімейне душпастирство

Основи програмування

Дохристиянські вірування Київської Русі

Релігія в медіапросторі

Іврит для початківців

Вступ до єврейської культури

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Історія релігій Сходу

Християнство та іслам

* За умови обрання зазначених освітніх компонентів, їх успішного засвоєння та написання й захисту курсової роботи з методики викладання богословських дисциплін за результатом окремої атестації відповідним здобувачам вищої освіти може бути присвоєна професійна кваліфікація вчителя закладу загальної середньої освіти, про що видається відповідний сертифікат.

** За умови обрання зазначених освітніх компонентів, їх успішного засвоєння та написання й захисту курсової роботи з методики здійснення соціальної роботи (служіння) за результатом окремої атестації відповідним здобувачам вищої освіти може бути присвоєна професійна кваліфікація соціального служителя, про що видається відповідний сертифікат.

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України